info@dtprijelom.hr
+385 91 626 7364

Priprema za tisak

Naslovnica » Tehnologija » Priprema za tisak

Priprema za tisak podrazumjeva finalnu pripremu fileova knjižnog bloka za slanje u tiskaru na izradu. Pri tome se misli na određivanje napusta (bleed), stavljanja reznih linija (crop marks), pasera (registration marks), provjera svih slika da li su u pravoj rezoluciji (300 dpi), formatu (tif, jpg) i sistemu boja (CMYK). Također se provjerava da li su svi fontovi uvučeni (embedding) u file. Kada je to sve provjereno radi se PDF file u visokoj kvaliteti printa (high quality print) i nakon njegove izrade sve se još jednom pregleda i provjeri prije slanja u tiskaru.

Nakon što tiskara dobije finalnu verziju s konačnim brojem stranica knjižnog bloka, javlja debljinu hrbta. Hrbat se potom definira, te se određuju napusti ovisno o kojem uvezu se radi (meki, tvrdi, spiraljni…). Kada se sve izdefinira ponovi se postupak izrade PDF file koji smo napravili za knjižni blok i nakon pregleda i provjere šaljemo ga u tiskaru na izradu.